นโยบายความเป็นส่วนตัว - Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว – Privacy Policy สล็อตเว็บตรง “เว็บไซต์” networthprofiles.com ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของสมาชิกทุกท่าน นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มุ่งอธิบายถึงวิธีการที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

1. ข้อมูลส่วนบุคคล

เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานทุกท่าน และมุ่งมั่นในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับจากผู้ใช้งาน

2. การเก็บข้อมูล

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, ที่อยู่อีเมล, และข้อมูลการเข้าถึงเว็บไซต์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการและปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์

3. การใช้ข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจะถูกใช้เพื่อการปรับปรุงบริการ, ส่งข้อมูลทางการตลาด, และการติดต่อเพื่อการสนับสนุน

4. การเปิดเผยข้อมูล

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานกับบุคคลภายนอก โดยเว้นแต่มีคำยินยอมจากผู้ใช้งานหรือเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย

5. ความปลอดภัยของข้อมูล

เรามุ่งมั่นในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดเพื่อป้องกันการสูญหายหรือการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

6. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราว โดยที่จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของเรา

7. การติดต่อ

หากมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว กรุณาติดต่อเราทางอีเมลหรือช่องทางติดต่ออื่นๆที่เราได้ระบุไว้ในเว็บไซต์